Donatieplan voor de zandbodem idee van sponsoren

Tijdens een goed bezochte sponsoravond in januari zijn er vele plannen gesmeed door te brainstormen tussen organisatie en sponsoren.

Daarbij is het idee ontstaan om sponsoren de mogelijkheid te bieden een schenking te doen van €1000,- om op die manier de zandbodem te kunnen realiseren. Uiteraard staat hier een wederdienst tegen over. De investeerders worden de komende 4 jaar uitgenodigd op zaterdagmiddag/avond voor een gezellige avond, dit als waardering voor hun bijdrage. Elke investeerder mag één introducé meenemen.